Kânûn-ı Esâsî
1876

Kânûn-ı Esâsî "Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiştir. Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nun kabul edildiği 20 Ocak 1921 tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 24 Mayıs 1924 tarihi arasında ise kısmen yürürlükte kalmıştır.

Oku

"Kânûn-ı Esâsî 1876" Kitabinin teknik bilgileri

Türü : Tarih - Politika
Sayfa Sayısı : 45
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 840Kb