Çarşaf
Aykut YAZGAN

karikatür basit ya da daha girift teknikler kulanılarak olayları, insanları hicvetmetir..
akım, da vinci çağlarına kadar geri götürülebilecek kadar da eskidir.. denir..
arandığında; bu açıklamalar hazret-i internette bulunabilir..
ancak karikatürün etimolojik açılımı italyanca caricare fiilinden geliyor ve şüphesiz hücum etmek olarak çevrilmesi gerekir..
yani eski çağlarda, piyade askerlerinin, ellerinde uzun mızraklarla; karşı taraftaki ayni uzun mızraklılara hücum etme emri.. olayı..
bence karikatürün asıl anlamı da budur.
basit, çok basit çizgilerle ve fazla komplike teknikler kullanmadan; insanlara, olaylara, fikirlere ve sanatkarın gözünde; yapılan her türlü haksızlığa, saçmalığa, kötülüğe hücum etmektir.. çizgilerle..
yalnız basit ve yalın çizgilerler...
lafsız lakırdısız.. konuşma balonsuz..
dünyada soul steinberg ve ülkemizde de tuhan selçuk bu san’atın ilahlarıdır.. onların çizgilerine bakıldığında; herkesin anlamak istediği hicvetmek, alay etmek, insan güldürmekten çok nasıl hucum edildiği, nasıl bir şeylere karşı çıkıldığı, nasıl haksızlıklara çizgilerle savaş verildiği görülür...
herkesin tabii ki kendisine göre bir beğenisi, bir gustosu vardır.. zamanımızda ilerleyen medeniyet (!) ve teknoloji ile beğeniler ve gustolar da bu ilerlemelere ayak uydurdular..
ve ne yazık ki karikatür de, karikatür olmaktan çıkıp yukarlarda bir yerlerde söylediğim gibi; birilerinle alay etmek, birilerini hicvetmek, dalga geçmek, icabında yerin dibine batırnak ve insanların (fransızların tabiri ile) düştükleri cituation comique, yani acınacak durumlarınla alay etmek olarak algılandı; çizerler tarafından..
dolma burunlu, göbekli adamların üstüne çizilen neredeyse yarım sayfalık konuşma balonlarında; çizimden çok anlatıma ağırlık verilerek, hem okurun yozlaşan beğenisine ayak uyduruldu, hem de karikatür san’atı yozlaştı.. karikatürün, bu güzel san’atın bir tutkunu olarak,

bunları yazmak istedim...


Oku

"Çarşaf" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Aykut YAZGAN
Türü : Mizah
Sayfa Sayısı : 24
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,801Kb