Türk Destanları | Destanlar,Tipler ve Motifler
Ferruh DİNÇKAL

Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Tüm kültürlerin edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, kültürlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının toplum hafızalarında ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir.

Bu kitapta sizler için İslam öncesi ve İslam sonrası Türk destanları, bu destanlardaki tipleri ve motifleri incelendi.


Oku

"Türk Destanları | Destanlar, Tipler ve Motifler" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Ferruh DİNCKAL
Türü : ARAŞTIRMA - İNCELEME
Sayfa Sayısı : 74
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,313Kb