İncil

Müslümanlara göre, Kur'an ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Hristiyan din adamlarınca kabul edilen dört incile (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) "kanonik inciller" denir. Kilise tarafından kabul edilmeyen incillere ise "apokrif inciller" adı verilir.


Oku

"İncil" Kitabinin teknik bilgileri

Türü : Din
Sayfa Sayısı : 1557
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 2,249Kb