Kuran-ı Kerim
Elmalı Meali

Kur’an veya Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır. İslam hukukunun (şeriat) oluşturulmasında hadis ile birlikte dayanak alınır ve Müslümanlar ibadetlerinde Kur'an'dan çeşitli bölümleri okurlar.

Müslümanlara göre, Kur'an ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler halinde indirilen bir kutsal kitaptır.

Müslümanlar, Kur’an, İncil, Tevrat ve Zebur'u Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlarlar. Bu sebeple Kur'an'da diğer kitaplardaki bazı anlatımların benzerlerinin olması doğal karşılanır. Ayrıca, diğer üç kitabın sonradan tahrif edildiği, ancak yeryüzüne indirilmiş son kutsal kitap olan Kur’an'ın Kıyamet'e kadar Allah tarafından korunacağına inanılır. İslam inancında, Kur’ân, Muhammed'in en önemli ve en büyük mucizesi ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olarak görülür. Ayrıca, ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanılan Adem'den itibaren gönderilen ilahi metinlerin tamamlayıcısı kabul edilir.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
(1878; Elmalı – 27 Mayıs 1942, İstanbul),
Türkçe Kur'an tefsirlerinden birini telif etmiş din adamı, tercüman ve hattat.


Oku

"Kuran-ı Kerim Elmalı Meali" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Türü : Din
Sayfa Sayısı : 949
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,816Kb