Mitoloji
Ferruh DİNÇKAL

Mitoloji [mithos] yani “söylenen ya da duyulan söz” ve [logos] yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup), Eski Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Doğu dilllerinde efsane Batı dillerinde ise mit anlamı kazanmıştır.

Çağdaş kullanımda, mitoloji ya belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar (örneğin: Kelt mitolojisi) ya da mitlerin incelenmesi, yorumlanması bilimini. Mit sözcüğü gerçekte doğru olmayan bir hikâye veya anlatı için tercih edilir ve çoğunlukla bir yanlışlık, doğru olmayan unsur vurgusu barındırır

Mitoloji kelimesinin Türkçe karşılığı söylenbilim veya söylencebilimidir.

Oku

"Mitoloji" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Ferruh DİNCKAL
Türü : Tarih - Derleme
Sayfa Sayısı : 196
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 3,549Kb