DEVLET - ULUSTAN FEDERASYONA
M. Şehmus GÜZEL

Bu çalışmada federal veya konfederal yapıya sahip veya yerel birimlerine geniş özerklik tanımış olan devletlere bakıp kimi saptamalar yapıyorum ve bunları devlet-ulusların yarattığı dertlerden kurtulmamız, kurtulabilmemiz için sunuyorum. Onları aynen alıp kopya etmek arzusuyla değil. Çünkü her devletin, her halkın, her toplumun kendine özgü yapısı, kuralları, koşulları vardır ve herkes kendi çaresini bizzat kendisi bulmalıdır. Başka örneklerden varsa gerekli ve yararlı dersleri alarak, deneyimleri paylaşarak. Ancak taklitçilikten kaçınmak zorunlu. Herkese birçok değişik örneklerden ve deneyimlerden yararlanıp kendine özgü yapıyı yaratmak kalıyor artık. Özerklik halinde, yerinden yönetimde birçok sorunun çözülebileceğini, çözüldüğünü biliyoruz artık. Örneğin kültürel haklar alanında, düşünce ve yazma özgürlüğünde, eğitim alanında, kalkınmada, hele bölgesel kalkınmada. Özerklik sayesinde bölgelerin daha hızla ve daha canla başla kalkınmaları sonucu devletler de kalkınma ve zenginleşmede yeni boyutlar kazandılar, kazanıyorlar. Federasyon veya konfederasyon yapısı bir ütopya değildir, birçok devlette değişik örnekleriyle uygulanan bir gerçektir. Ve bunların bilinmesi, incelenmesi, yararlanılması yerinde olacaktır. Şu noktaya da dikkat etmek lazım : Özerklik, federal veya konfederal yapı ayrılmak değildir. Çünkü böyle bir yapıya sahip devlet « üniter yapı »dan vazgeçmiş değildir. Yani federasyonda devlet yine yekpare/tekparça yapısını sürdürüyor. İşte bugün dünyadaki federasyonların ve konfederasyonların hepsi kendi sınırları içinde tek parça: İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Konfederasyonu, Meksika Birleşik Devletleri, İsviçre Konfederasyonu, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti en bilinenleri. Türkiye'de kimi çevreler bilerek ya da bilmeyerek federal veya konfederal yapının « bölünmek » anlamına geldiğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü federal yapı üniter yapının başka bir işleyiş biçimiyle, başka bir yönetsel dengeyle sürmesi demektir.


Oku

"DEVLET - ULUSTAN FEDERASYONA" Kitabının teknik bilgileri

Yazan : M.Şehmus GÜZEL
Türü : ARAŞTIRMA - İNCELEME
Sayfa Sayısı : 120
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 945 Kb