“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ, 10 Mayıs 1989
M. Şehmus GÜZEL

Bülent Ecevit’le söyleşimiz, İşçi Hareketi Tarihi alanında bütün unsurlarıyla devlet aygıtının iş ve çalışma ve sendikal örgütlenme alanlarındaki mekanizmalarını, çalış(ama)masını ve yöntemlerini açıklayıcı birçok unsur taşıyabilir, sendikacıların bir bölümüyle devlet aygıtı ve kurumları arasındaki ilişkileri gözler önüne serebilirdi. 1950’lerden beri siyasetin içinde yer almış, çalışmış, şair, CHP’nin genç militanı, gazetecisi, milletvekili ve genç bakanı, konumuz açısından son derece tayin edici bir dönemde 1960’ların başında Çalışma Bakanı olmuş, iş dünyası ve sendikal hareket açılarından belirleyici ve tarihi iki özel yasanın hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında birinci derecede rol oynamış Bülent Ecevit’in anlatacakları işçi hareketi tarihi açısından önemliydi ve mutlaka yazılmalıydı. Bunu gerçekleştirebilmek umuduyla Ecevit’le söyleşi bir tür yükümlülüktü. Aradan geçen 34 yıl ve bugün İşçi Hareketi Tarihi alanında tanık olduğumuz gelişmeler Bülent Ecevit’in ve Çalışma Bakanı olarak yaptıklarının önemini daha açık bir biçimde gösteriyor. Yapacağımız söyleşiyi ciddiyetle hazırlamam bu nedenlerle bir tür görevdi. Kendi kendime yüklediğim bir görev. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Bülent Ecevit’le 10 Mayıs 1989’da bu söyleşiyi yaptım: 1960’lı yıllardan günümüze işçi hareketi ağırlıklı olarak ele aldığımız konunun başındaydı. Bülent Ecevit’in 1963’te çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu (SK) ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun (TİSGLK) mimarı Çalışma Bakanı olması tartışmamızı ilginç kılmaya adaydı.


Oku

"“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ, 10 Mayıs 1989" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : M.Şehmus GÜZEL
Türü : Tarih
Sayfa Sayısı : 50
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 727 Kb