Selanik Muhacir Mutfağı
Ferruh DİNÇKAL

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye doğru yapılan en önemli göçlerden biri 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesidir. Bu zorunlu göç ile yüz binlerce kişinin hayatı değişmiş, mübadiller bir yandan yeni vatanlarına uyum sağlamaya çalışırlarken diğer bir yandan da doğdukları toprakların oluşturduğu kimlik ve kültürlerini gelinen vatanda yaşatmaya çalışmışlardır.

Bu kitap kültürlerinin bir parçası olan mutfak birikimini eski ve yeni kuşaklar arasında köprü olmayı amaçlamaktadır.


Oku

"Selanik Muhacir Mutfağı" Kitabının teknik bilgileri

Yazan : Ferruh DİNCKAL
Türü : Yemek - Araştırma
Sayfa Sayısı : 83
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,624Kb