Yalın Tarih
Ferruh DİNÇKAL

"Yalın Tarih" Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm meclis konuşmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve ilk yıllarında yaşanan zorluklara karşın ulusun verdiği onurlu şavası yorumsuz olarak size aktarmak için hazırlandı.

Elbetteki kaynak Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtları Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün 24 Nisan 1920 ile 1 Kasım 1938 arasındaki meclis konuşmalarını tutanaklardan size aktarıyoruz. Bu tutanakları Türkiye Cumhuriyetinin yakın tarihi ile ilgilenen herkesin okuması gerektiğine inaniyoruz.


Oku

"Yalın Tarih" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Ferruh DİNCKAL
Türü : Tarih - Derleme
Sayfa Sayısı : 138
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,132 Kb