Zebur

Zebur, (İbranice: Mizmor, Yunanca: Psalmoi) Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim bölümüne Türkçe'de verilen isim. Hıristiyanlık'ta Davut'un Mezmurları veya sadece Mezmurlar olarak anılır ve Eski Ahit'te bulunur. Musevilik'te Teilim olarak anılan Zebur, Tanah'ın bölümlerinden biridir. Çoğu David HaMeleh (Davut) ve Şlomo HaMeleh (Süleyman) tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir. Museviler tarafından dinsel törenlerde okunur. Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.

Davud'un Mezmurları olarak anılan Zebur, Hıristiyanlarcada kutsal kabul edilir ve Tanah'taki şekliyle Kitab-I Mukaddes'in Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur'a sonradan eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca ve Yahudilerce Kabul edilmez. İslamiyet'e göre Davut peygambere indirilmiş kutsal kitaba verilen addır. İslamiyet'te Tevrat ve İncil gibi Zebur'un da tahrif edildiğine inanılır. Hz.Dâvud'a indirilmiş olan Zebur'da genellikle, O'nun Allah'a yakarışları ve ilâhîleri yer almaktadır. Zebur'un İbranice asıl metni manzumdur. Allah'ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk ilâhî kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nâzil olmuştur.


Oku

"Zebur" Kitabinin teknik bilgileri

Türü : Din
Sayfa Sayısı : 224
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,578Kb