O'yu Bu Yapmak
Mustafa ALAGÖZ

Modern yaşam bireyin aidiyetten kendi bireyselliğini oluşturma-kurma sorumluluğuyla yüz yüze geldiği tarihsel aşamadır. insanlar ideolojik, dinsel, etnik vb. sosyolojik ve tinsel güç alanlarına teslim olmakla içsel doyumu bulamıyor, yaşamına bir anlam katamıyor. Gelişen sosyal medya ilişkileri ile insan ilişkileri dokunmatik, yüzeysel bir düzlemde selfileşerek pornografik bir hale geldi, anlam yitimi günümüzde bireysel yaşamın belirgin özelliği oldu.

İnsan dış dünyaya yöneldikçe, bedensel hazlara abandıkça kendinden uzaklaşıyor, içsel boşluğunu selfileşme tarzı ilişkilerle doldurmaya çalışıyor; yaygınlaşan depresyon, tatminsizlik, yalnızlık, anlamsızlık evrensel bir sorun haline geldi.

İnsan kendinden uzaklaştıkça anlamsızlığın karanlığına düşer:
kendi öz-benliğini, içsel dünyasını izleme ve anlama arayışı bu karanlığı aydınlığa çıkaracak en bereketli yolculuktur. Bu kitap işte bu arayış yolculuğunda tefekkür ve deneyimlere dayalı söylemlerdir.


Oku

"O'yu Bu Yapmak" Kitabinin teknik bilgileri

Yazan : Mustafa ALAGÖZ
Türü : Felsefe
Sayfa Sayısı : 124
Dosya Türü : PDF
Dosya Boyut : 1,206Kb