2007 yılından bugüne değin başarı ile sürdürdüğümüz ayorum.com geleneğini yeni bir ortama daha taşıdık.

Öncelikle, ayorum yayın ilkeleri doğrultusunda, birikimli bireylere, düşüncelerini, sanatlarını, kültürlerini tüm dünyada Türkçe konuşan diğer bireylerle, karşılık gözetmeden paylaşabilmeleri için olanak yaratmak istedik.

Bir sonraki aşamada ise, yeni yazar ve araştırmacıların, yazın, sanat ya da bilimsel değeri olduğuna inandığımız yapıtlarını yayınlarımız arasına almak var.

Türkçe kültür dünyasına bir damla katkıda bulunabilmek en büyük ereğimiz.